info@cilera.se

Så upptäcker och hanterar du obestånd

Perosnlig-borgen-scaled-e1624367832577
PUBLICERAD: 22 juni, 2021
#Ekonomi
Obestånd är ett tillstånd som innebär att ett företags ekonomiska svårigheter inte längre klassas som tillfälliga, och att de har övergått till att bli permanenta. Det kan också innebära att värdet på tillgångarna understiger skulderna. Företaget kan helt enkelt inte längre betala sina skulder.

För att kunna vidta åtgärder i tid är det viktigt att känna till de varningssignaler som du bör vara uppmärksam på. Här får du kunskap om de vanligaste tecknen på obestånd samt hur du gör för att förbättra företagets ekonomiska tillstånd.

Hur uppstår ekonomiska problem?

Ekonomiska problem kan drabba alla och orsakerna kan variera.

  • Hög- och lågkonjunkturer som påverkar företaget.
  • Betalning från kunder och leverantörer uteblir.
  • Uteblivna betalningar har inte gått till inkasso.
  • Tvistemål som drar pengar, fokus och resurser från verksamheten.

Oavsett orsak finns det flera tecken på obestånd att hålla utkik efter. Här listar vi de fyra vanligaste.

1. Minus på skattekontot

Ett underskott på skattekontot är ett första varningstecken. Skatteverket genomför varje månad en avstämning mot ditt företags skattekonto. Om underskottet överstiger 100 kronor skickas en påminnelse om att summan behöver betalas. Om underskottet överstiger 2 000 kronor får du ett betalningskrav. Vid utebliven betalning går ärendet vidare till indrivning hos Kronofogden. Denna avstämning görs den första lördagen varje månad.

2. Oförmåga att betala skulder

Ett bolag som har skulder som de är oförmögna att betala är ett bolag som är på fel väg. Om eller när dessa skulder hamnar hos Kronofogden förvärras den ekonomiska situationen.

3. Betalningsförelägganden från leverantörer

När ett företag inte kan betala sina leverantörsfakturor kan leverantören kräva in betalning med hjälp av Kronofogden. Detta kallas för betalningsföreläggande. När detta förekommer ofta och upprepas hissas en varningsflagga.

4. Konkursansökan finns

En stark varningssignal om ekonomiskt obestånd är att företaget har en konkursansökan mot sig och att de inte kan betala fordran. Detta tydliggörs i annat fall vid konkursförhandling då även beslutet om konkurs kan tas av tingsrätten.

Förbättra företagets ekonomiska problem

Så länge företaget har likvida medel eller tillgångar som kan omvandlas till likvida medel anses företaget inte vara på obestånd. Börja med att överblicka er ekonomiska situation och se vad ni kan göra för att undvika en konkurs. Om konkurs är den enda utvägen finns det fortsatt lösningar ni kan vidta för att mildra konkursens konsekvenser.

1. Ställ in alla betalningar

Ställ in alla betalningar av fakturor och kostnader fram till dess att ni har analyserat er ekonomiska situation och tagit fram en plan för hur ni ska hantera den.

2. Sätt upp en likvidplan

En likvidplan innehåller en sammanställning av den närmaste tidens intäkter och kostnader samt en sammanställning för de kommande sex månadernas förväntade intäkter och kostnader. Pengar in och pengar ut; vecka för vecka; på lång och kort sikt. En likvidplan skapar en översikt och inblick i företagets verkliga behov av kapital som vilken betalningsförmåga företaget har.

3. Kapa kostnaderna

När ett företag hamnar i en ekonomisk kris bör företagets kostnader och utgifter reduceras till enbart de nödvändiga. Det finns ofta kostnader och avtal som går att säga upp; abonnemang, leasingavtal och prenumerationer som inte är nödvändiga för företagets verksamhet. Om det innebär sänkta kostnader på kort sikt kan det vara värt att ta en straffavgift. Överväg detta noga.

4. Sälj av bundet kapital

Sälj av bundet kapital som finns i maskiner, varulager eller i andra tillgångar. Det frigör kapital som ger er betalningsförmåga samt att återuppbygga likviditeten i bolaget.

5. Skapa en bryggfinansiering

En bryggfinansiering kan skapas genom att sälja fakturor eller att låna in kapital. I och med den omedelbara tillgången till kapital ger detta snabbt en förbättrad likviditet. Detta kan liknas vid konstgjord andning och är endast en kortsiktig lösning som saknar hållbarhet. Överväg därför detta alternativ noga då det också oftast innebär höga kostnader. Var också försiktig med att gå i borgen eller använda personliga tillhörigheter som säkerhet – detta kan gå förlorat om företaget inte har möjlighet att återbetala lånet.

6. Förhandla med leverantörerna

Förhandla med dina leverantörer om att få förlängda kredittider. För leverantörerna är det viktigt att bibehålla en god kontakt med dig som kund. Om du får deras förtroende skapar det en möjlighet till förlängda kundavtal för leverantörerna. Genom att förhandla upp kredittiden från 30 till 90 dagar finns mycket att vinna.

7. Driv in kundfordringar

Det är viktigt att inte dra sig för att driva in gamla kundfordringar. Om ditt företag står och faller på att dina kunder inte har betalat sina fakturor finns ingen anledning till att ligga ute med pengar – oavsett hur generös du vill vara mot dina kunder.

8. Tänk framåt

Fortsätt att underhålla de affärsrelationer och befintliga kunder ni har. Alla pengar in är värdefulla för företagets ekonomi. Lyft på luren och försök värva nya kunder – skapa en lista över kunder som ni vill jobba med och ta kontakt med dem! Då står ni väl rustade när företaget kommer på fötter igen.

OM CILERA

Vi har samlat några av landets främsta jurister, ekonomer och affärsutvecklare för att stötta företag som behöver ett lyft i sin likviditet. Cilera är ensamma i Sverige med att erbjuda oberoende rådgivning till företag och företagare inom juridik, ekonomi och affärsutveckling.

Relaterade artiklar

Artikel

Förbättra kreditvärdigheten i företaget

Så klassas kreditvärdighet Det finns olika klasser och skalor för att ranka...
Artikel

Obetalda fakturor kan skapa stora problem

Om företaget inte gör tillräckligt för att hantera problemen finns en överhängande...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.