info@cilera.se

Lös företagets likviditetsproblem

Likviditetsproblem-scaled-e1624367596557
PUBLICERAD: 17 juni, 2021
#Ekonomi
Har ditt företag svårt att betala skulderna i tid? Här listar vi tre konkreta sätt för ditt företag att lösa likviditetsproblem.

Vad menas med likviditet?

Likviditet syftar till likvida medel, det vill säga de pengar som företaget har direkt tillgång till i kassan eller på banken och som möjliggör för företaget att betala sina skulder i tid. Motsatsen är illikviditet och syftar till när ett företag inte har tillräckliga likvida medel för att betala sina skulder.

Förbättra likviditeten

Likviditet handlar om in- och utströmningen av pengar på bolagets olika konton, det vill säga kassaflödet. När inbetalningar för företagets tjänster och produkter tar längre tid än utbetalningar till leverantörer uppstår likvida problem och en indikation på att kassaflödet har påtagliga brister. Likvida problem är också ett första varningstecken på allvarliga obeståndsproblem. Därför är det viktigt för företaget att upprätthålla en god likviditet.

1. Likviditetsbudgeten

Förbättra likviditeten genom att upprätta en likviditetsbudget. Analysera kassaflödet och ta reda på om du har råd (tillräckligt med likvida medel) för att betala företagets skulder innan förfallodatum. Var proaktiv och upprätta budgeten redan innan problemen uppstår för att förhindra dem i framtiden.

Likviditetsbudgeten upprättas på en tidsaxel som sträcker sig över 3-12 månader framåt, beroende på er typ av verksamhet. På tidsaxeln placeras punkter som genererar ett positivt respektive negativt kassaflöde ut. Använd dig av en mall som du klistrar in i ett kalkylprogram. På Verksamt.se finns en mall framtagen av svenska myndigheter.

Positivt kassaflöde

Exempel på punkter som genererar ett positivt kassaflöde:

 • Nuvarande likvida medel
 • Inbetalningar från kunder
 • Nya lån
 • Annat som genererar mer pengar i kassan

Negativt kassaflöde

Exempel på punkter som genererar ett negativt kassaflöde:

 • Utbetalningar till leverantörer
 • Lokalhyra
 • Räntor och amorteringar
 • Skatter

Analysering av likviditetsbudgeten

Analysering av likviditetsbudgen är det allra viktigaste. Genom analysering kan du identifiera vilken tid på året som du löper störst risk för brist på likvida medel och när inbetalningarna riskerar att inte täcka upp för utbetalningarna. Om du upptäcker och hanterar dessa luckor innan de uppstår skapar du förutsättningar för en god likviditet.

Vid uppstarten av ett större projekt står du ofta inför en del större investeringar såsom lokalhyra och materialinköp. Trots att projektet beräknas generera ett positivt kassaflöde när det kommer i gång, kan det vara aktuellt med till exempel delfakturering eller factoring för att inte riskera likviditetsproblem redan innan projektet har börjat rulla. Läs mer om factoring och delfakturering längre fram.

2. Kassacykeln

En framgångsrik verksamhet kräver likvida medel som är tillgängliga för användning när behov uppstår. Optimera därför din kassacykel och säkerställ att kapital inte binds upp i tillgångar som du inte har tillgång till eller som du av andra anledningar inte kan använda. När man pratar om kapitalbindning på det här sättet, brukar man ofta syfta på exempelvis pengar som kunder ännu inte har betalat in eller kapital som har investerats och bundits upp i råmaterial. Detta är kapital som företaget kan tillgodoräkna sig, men inte använda.

För att kartlägga företagets kapitalbindning kan du kartlägga er kassacykel. Det är framför allt tre nyckeltal som är viktiga och som har stor betydelse för kassacykeln.

 • Leverantörskredittid
 • Kundkredittid
 • Lagringstid

3. Kundrelationer

God likviditet skapas på lång sikt, och det gör även lönsamhet. Skapa därför goda relationer till dina kunder och för en dialog där ni förhandlar om olika kredittider med era kunder och leverantörer. Dessa förhandlingar är har störst möjlighet att skapa ett minskat finansieringsbehov. Upprätthåll en god relation som också är professionell. Om deras inbetalningar uteblir ska du göra det som är rätt och inte vara rädd för att skicka dessa till inkasso.

Delfakturering

Vid inledningen av ett större projekt kan du komma överens om delfakturering med dina kunder och leverantörer. Det minskar de inledande utbetalningarna och försätter dig inte i ett lika stort finansieringsbehov.

Factoring

Factoring innebär att du, i utbyte mot likvida medel, belånar eller säljer din faktura till ett annat företag. Det ger dig mer pengar i kassan att röra dig med och kan vara ett alternativ vid låg likviditet.

OM CILERA

Vi har samlat några av landets främsta jurister, ekonomer och affärsutvecklare för att stötta företag som behöver ett lyft i sin likviditet. Cilera är ensamma i Sverige med att erbjuda oberoende rådgivning till företag och företagare inom juridik, ekonomi och affärsutveckling.

Relaterade artiklar

Artikel

Förbättra kreditvärdigheten i företaget

Så klassas kreditvärdighet Det finns olika klasser och skalor för att ranka...
Artikel

Obetalda fakturor kan skapa stora problem

Om företaget inte gör tillräckligt för att hantera problemen finns en överhängande...

Har du frågor eller vill boka ett möte?
Hör av dig direkt!

KONTAKTFORMULÄR

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig. Läs mer om hur vi hanterar cookies och personuppgifter.